Lochovické listy prosinec 3/2014

Lochovické listy ve formátu PDF – vydání 3/2014 rychlým náhledem: Stav hospodaření Obce Lochovice k termínu 30.11.2014 Rozpočet obce na rok 2015 Investiční záměr obce Lochovice na roky 2015 – 2018 Vítání občánků Jubilanti Cena stočného pro rok 2015

Veřejné zasedání zastupitelstva 11.12.2014

Dne 11.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice.  Program : 1.    Zahájení – zpráva starosty 2.    Schválení členů finančního výboru 3.    Schválení členů kontrolního výboru 4.    Odvolání a jmenování členů školské rady 5.    Inventarizace majetku k 31.12.2014 6.    Schválení  rozpočtu na rok 2015 7.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  s ČEZ […]

Návrh rozpočtu obce pro rok 2015

  Návrh rozpočtu na rok 2015 zde ke stažení   Daňové 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 2 300 000 Kč 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 70 000 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 300 000 Kč 1121 Daň z příjmů právnických osob 2.600 000 Kč 1211 Daň z […]