Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice

   se koná ve pondělí dne  21.12. 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu   Program zasedání :      Zahájení – zpráva starosty Slib nového zastupitele Schválení ceníku svozu a zpracování separovaných složek směsného       komunálního odpadu s firmou AVE CZ pracoviště Hořovice Rozpočtové opatření č. 8/2015 Výběr a schválení členů výběrové komise na projektovou […]

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ – středa 17. 6. 2015

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám       VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  Zastupitelstva obce Lochovice   které se koná ve středu 17. 6. 2015 od 18.00 hodin v sále obecního úřadu.   Program zasedání :      Zahájení – informace o činnosti […]

Máje 2015

Máje 2015 se budou konat v sobotu 9. května 2015 od 19.00 na obvyklém místě. Všichni jsou srdečně zváni …

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice 14. 5. 2015

od 18.00 na sále Zahájení – informace o činnosti obce Slib nového zastupitele Volba starosty Volba místostarosty Delegování starosty na valné hromady společnosti VaK Beroun a Česká spořitelna, a.s. Rozpočtové opatření č. 2 Zpráva o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015 Schválení auditu soukromou firmou na rok 2016 – 2019 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí […]

Měšťan květen 2015

Časopis Měšťan pro květen 2015, který je zdarma vydávám Informačním centrem Hořovice si můžete prohlédnout přímo tady. Zabývá se Stavební ruch v Tyršově a Klostermannově ulici Koncerty k 65. výročí založení ZUŠ Josefa Slavíka Český rozhlas Region přiveze do Hořovic známé zpěváky i oblíbeného herce Pěvec roku Otázky pro Nízkoprahové zařízení pro děti Koncerty k 65. výročí založení […]

Měšťan duben 2015

Časopis Měšťan pro duben 2015, který je zdarma vydávám Informačním centrem Hořovice si můžete prohlédnout přímo tady. Zabývá se téma „Otevřená radnice“ Zápis do Městské mateřské školy Hořovický zámek vstupuje do sezóny roku 2015 Český rozhlas region živě z Hořovic Poplatek ze psů a další

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice 2.3.2015

zasedání se koná v pondělí 2. 3. 2015 od 18.00 hodin v sále obecního úřadu. 1. Zahájení – zpráva starosty 2. Zpráva finančního výboru 3. Prodej pozemků parc. č. 781, 782, 779, 364/2, 4. Směna pozemku na Oboře 5. Žádost p. Hájkové o odprodej části pozemku parc. č. 676/1 6. Schválení výsledků inventarizace majetku a […]