Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice

   se koná ve pondělí dne  21.12. 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu   Program zasedání :      Zahájení – zpráva starosty Slib nového zastupitele Schválení ceníku svozu a zpracování separovaných složek směsného       komunálního odpadu s firmou AVE CZ pracoviště Hořovice Rozpočtové opatření č. 8/2015 Výběr a schválení členů výběrové komise na projektovou […]

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ – středa 17. 6. 2015

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám       VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  Zastupitelstva obce Lochovice   které se koná ve středu 17. 6. 2015 od 18.00 hodin v sále obecního úřadu.   Program zasedání :      Zahájení – informace o činnosti […]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice 2.3.2015

zasedání se koná v pondělí 2. 3. 2015 od 18.00 hodin v sále obecního úřadu. 1. Zahájení – zpráva starosty 2. Zpráva finančního výboru 3. Prodej pozemků parc. č. 781, 782, 779, 364/2, 4. Směna pozemku na Oboře 5. Žádost p. Hájkové o odprodej části pozemku parc. č. 676/1 6. Schválení výsledků inventarizace majetku a […]

Veřejné zasedání zastupitelstva 11.12.2014

Dne 11.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice.  Program : 1.    Zahájení – zpráva starosty 2.    Schválení členů finančního výboru 3.    Schválení členů kontrolního výboru 4.    Odvolání a jmenování členů školské rady 5.    Inventarizace majetku k 31.12.2014 6.    Schválení  rozpočtu na rok 2015 7.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  s ČEZ […]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce program: 1) úvod 2) slib zastupitelů 3) volba starosty 4) volba místostarosty 5) schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 6) jmenování předsedů finančního a kontrolního výboru 7) ustanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru 8) stanovení principu odměňování členů zastupitelstva 9) diskuse 10) usnesení kdy? pondělí 3.11.2014 od 18.00 hodin na sále […]