Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice

   se koná ve pondělí dne  21.12. 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu   Program zasedání :      Zahájení – zpráva starosty Slib nového zastupitele Schválení ceníku svozu a zpracování separovaných složek směsného       komunálního odpadu s firmou AVE CZ pracoviště Hořovice Rozpočtové opatření č. 8/2015 Výběr a schválení členů výběrové komise na projektovou […]