SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

v sobotu 27.9.2014
Lochovice u novinového stánku 8.35 – 9.10 hod
Odebíráme:
znečištěné obaly od barev a obalů, zářivky, výbojky, AKU baterie
pneumatiky, suché galvanické články, monočlánky
vyřazené léky
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
vyřazené léky, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Lochovice Obora – 8.00 – 8.20 h
Lochovice u novinového stánku 8.30 – 9.30 h
Lochovice u statkových bytovek 10.00 – 10.15 h
Odebíráme
nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie
boty, lyže, sáňky, kola
dveře, toaletní mísy, vany, umyvadla
NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT ETERNIT !