Veřejné zasedání zastupitelstva obce

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Zastupitelstva obce

program:
1) úvod
2) slib zastupitelů
3) volba starosty
4) volba místostarosty
5) schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
6) jmenování předsedů finančního a kontrolního výboru
7) ustanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru
8) stanovení principu odměňování členů zastupitelstva
9) diskuse
10) usnesení

kdy?

pondělí

3.11.2014
od 18.00 hodin
na sále OÚ