Veřejné zasedání zastupitelstva 11.12.2014

Dne 11.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice.

 Program :

1.    Zahájení – zpráva starosty

2.    Schválení členů finančního výboru

3.    Schválení členů kontrolního výboru

4.    Odvolání a jmenování členů školské rady

5.    Inventarizace majetku k 31.12.2014

6.    Schválení  rozpočtu na rok 2015

7.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  s ČEZ Distribuce

8.    Veřejnoprávní smlouva s městem Hořovice

9.    Záměr prodeje pozemků

10. Informace o zavření MŠ o vánocích

11. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 676/1

12. Jmenování zástupce obce na valné hromady VaK Beroun na období 2015-2018

13. Plán financování obnovy kanalizace

14  Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2019

15. Investiční záměr obce na roky 2015 – 2019

16. Krizový štáb

17. Diskuze

18. Usnesení