VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ – středa 17. 6. 2015

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám

 

    VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

 Zastupitelstva obce Lochovice

 

které se koná ve středu 17. 6. 2015

od 18.00 hodin v sále obecního úřadu.

 

Program zasedání :   

 

 1. Zahájení – informace o činnosti obce
 2. Slib nového zastupitele
 3. Volba členů finančního výboru
 4. Informace o průběhu zateplení MŠ
 5. Schválení prodeje pozemků v lokalitě DOMOV
 6. Rozpočtové opatření č. 3
 7. Schválení závěrečného účtu obce Lochovice za rok 2014
 8. Schválení účetní závěrky obce Lochovice za rok 2014
 9. Zpráva o výsledku hospodaření obce Lochovice za rok 2014
 10. Schválení účetní závěrky ZŠ Lochovice za r. 2014
 11. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce č. IE-12-6001268/1

Lochovice-kVN mezi TS MŠ a TS U Kostela

 1. Diskuze
 2. Usnesení
 3. Závěr

 

 

 

V Lochovicích  10. 6. 2015                                                      Josef Rott                                                                                                   Starosta obce, v.r.