Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice

 

 se koná ve pondělí dne  21.12. 2015

od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Program zasedání :   

 

  1. Zahájení – zpráva starosty
  2. Slib nového zastupitele
  3. Schválení ceníku svozu a zpracování separovaných složek směsného

      komunálního odpadu s firmou AVE CZ pracoviště Hořovice

  1. Rozpočtové opatření č. 8/2015
  2. Výběr a schválení členů výběrové komise na projektovou dokumentaci

      splaškové kanalizace Netolice

  1. Schválení rozpočtu na rok 2016
  2. Diskuze
  3. Usnesení