Turistické cíle

Vyberte si laskavě v menu místo, které Vás zajímá…

Hrady v okolí

Lesy a Háje

Otmíčská hora

Rybník v Netolicích

Zámky v okolí

Židovský Hřbitov

Turistice se věnuje i Přírodovědný klub Lochovice, se kterým  mají mnozí spojeno mnoho zážitků týkajících se místních i vzdálenějších turistických cílů. Dovolím si zde uvést citaci a odkaz na jeho web. Najdete zde fotogalerii klubu, nápady na výlety a podobně. Zakladatelem Přírodovědného klubu v Lochovicích je PhDr. Jan Veverka.

Citace:

„Již 18 let uběhlo od chvíle, kdy byl při místní základní škole založen přírodovědný kroužek. V počátcích probíhal v poněkud živelných dimenzích – jeho práce se někdy účastnily i více než tři desítky dětí naráz, za tři roky, kdy se scházel pod střechou ZŠ, jím prošlo téměř 50 členů. 

Kroužek postupně přešel pod ochranná křídla Obce Lochovice, aby se stal samostatnou organizací. Členská základna vykrystalizovala v menší, o to však pevnější jádro. Jeho členové získali řadu úspěchů na biologických olympiádách a soutěžích SOČ. Zájem o přírodu v dobrém smyslu poznamenal některé členy i při volbě oboru studia na střední, později i na vysoké škole a ve finále rovněž při výkonu povolání. 
Z předchozích řádků je jasně čitelné, že setkávání lochovických přírodovědných fandů má hluboký smysl a dopad i dnes, kdy už většina jeho členů překročila práh dospělosti. Nezbývá, než si přát řadu dalších úspěšných roků vzájemného setkávání.“