Lesík

Lesík  se nachází v těsné blízkosti pozemní komunikace vedoucí z Lochovic směrem do Netolice. Má přibližně trojúhelníkový tvar. V jednom z jeho cípů se nachází kašna s pitnou vodou.

Lesík s kašnou u Netolic

Lesík