Zámky v okolí

V menu si vyberte, který zámek by Vás zajímal. Nebližší najdeme v Lochovicích – patří soukromému majiteli. Běžných prohlídek se můžete účastnit v Novém zámku v Hořovicích. Křížem přes silnici cca po 150 metrech dorazíte ke Starému zámku v Hořovicích. Zde sídlí PČR OOP Hořovice a několik bytů. Starý zámek je majetkem města Hořovice. Tento zámek byl odkoupen od původního majitele Lesů ČR v nedávné době.

 

Nový zámek Hořovice

Starý zámek Hořovice

zámek Lochovice