Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice 2.3.2015

zasedání se koná v pondělí 2. 3. 2015 od 18.00 hodin v sále obecního úřadu. 1. Zahájení – zpráva starosty 2. Zpráva finančního výboru 3. Prodej pozemků parc. č. 781, 782, 779, 364/2, 4. Směna pozemku na Oboře 5. Žádost p. Hájkové o odprodej části pozemku parc. č. 676/1 6. Schválení výsledků inventarizace majetku a […]

Veřejné zasedání zastupitelstva 11.12.2014

Dne 11.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice.  Program : 1.    Zahájení – zpráva starosty 2.    Schválení členů finančního výboru 3.    Schválení členů kontrolního výboru 4.    Odvolání a jmenování členů školské rady 5.    Inventarizace majetku k 31.12.2014 6.    Schválení  rozpočtu na rok 2015 7.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  s ČEZ […]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce program: 1) úvod 2) slib zastupitelů 3) volba starosty 4) volba místostarosty 5) schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 6) jmenování předsedů finančního a kontrolního výboru 7) ustanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru 8) stanovení principu odměňování členů zastupitelstva 9) diskuse 10) usnesení kdy? pondělí 3.11.2014 od 18.00 hodin na sále […]

Výsledky voleb do obecních zastupitelstev

PRO LOCHOVICE SPOLEČNĚ ! 11 mandátů 81,72 % hlasů pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy 1. Ivan Komzák kandidátní listina: PRO LOCHOVICE SPOLEČNĚ ! pořadí na kandidátce: 1 50let, výpravčí SŽDC, Lochovice 401 2. Mgr. Jaroslav Křivánek kandidátní listina: PRO LOCHOVICE SPOLEČNĚ ! pořadí na kandidátce: 2 55let, ředitel příspěvkové organizace, Lochovice 320 3. Miroslava Hrubá kandidátní listina: PRO […]

Lochovické listy září 2/2014

Lochovické listy ve formátu PDF – vydání 2/2014 rychlým náhledem: SVOZ NEBEZPEČNÉHO  A VELKOOBJEMOVÉHO  ODPADU Zprávy z lochovické školy a školičky Činnost klubu seniorů Lochovice Financování obce a získávání dotací téma Volby 2014 a další …

Lochovické listy duben 1/2014

Lochovické listy ve formátu PDF – vydání 1/2014   rychlým náhledem: Lokalita Domov – zasíťování pozemků  Činnost v obci  Činnost dobrovolných hasičů  Náklady na likvidaci odpadů a další…