Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice

   se koná ve pondělí dne  21.12. 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu   Program zasedání :      Zahájení – zpráva starosty Slib nového zastupitele Schválení ceníku svozu a zpracování separovaných složek směsného       komunálního odpadu s firmou AVE CZ pracoviště Hořovice Rozpočtové opatření č. 8/2015 Výběr a schválení členů výběrové komise na projektovou […]

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ – středa 17. 6. 2015

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám       VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  Zastupitelstva obce Lochovice   které se koná ve středu 17. 6. 2015 od 18.00 hodin v sále obecního úřadu.   Program zasedání :      Zahájení – informace o činnosti […]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice 14. 5. 2015

od 18.00 na sále Zahájení – informace o činnosti obce Slib nového zastupitele Volba starosty Volba místostarosty Delegování starosty na valné hromady společnosti VaK Beroun a Česká spořitelna, a.s. Rozpočtové opatření č. 2 Zpráva o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015 Schválení auditu soukromou firmou na rok 2016 – 2019 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí […]

Veřejné zasedání zastupitelstva 11.12.2014

Dne 11.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice.  Program : 1.    Zahájení – zpráva starosty 2.    Schválení členů finančního výboru 3.    Schválení členů kontrolního výboru 4.    Odvolání a jmenování členů školské rady 5.    Inventarizace majetku k 31.12.2014 6.    Schválení  rozpočtu na rok 2015 7.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  s ČEZ […]

Návrh rozpočtu obce pro rok 2015

  Návrh rozpočtu na rok 2015 zde ke stažení   Daňové 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 2 300 000 Kč 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 70 000 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 300 000 Kč 1121 Daň z příjmů právnických osob 2.600 000 Kč 1211 Daň z […]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce program: 1) úvod 2) slib zastupitelů 3) volba starosty 4) volba místostarosty 5) schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 6) jmenování předsedů finančního a kontrolního výboru 7) ustanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru 8) stanovení principu odměňování členů zastupitelstva 9) diskuse 10) usnesení kdy? pondělí 3.11.2014 od 18.00 hodin na sále […]