VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ – středa 17. 6. 2015

Vážení členové zastupitelstva obce, vážení občané, na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění platných předpisů, svolávám       VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  Zastupitelstva obce Lochovice   které se koná ve středu 17. 6. 2015 od 18.00 hodin v sále obecního úřadu.   Program zasedání :      Zahájení – informace o činnosti […]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice 14. 5. 2015

od 18.00 na sále Zahájení – informace o činnosti obce Slib nového zastupitele Volba starosty Volba místostarosty Delegování starosty na valné hromady společnosti VaK Beroun a Česká spořitelna, a.s. Rozpočtové opatření č. 2 Zpráva o čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2015 Schválení auditu soukromou firmou na rok 2016 – 2019 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí […]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice 2.3.2015

zasedání se koná v pondělí 2. 3. 2015 od 18.00 hodin v sále obecního úřadu. 1. Zahájení – zpráva starosty 2. Zpráva finančního výboru 3. Prodej pozemků parc. č. 781, 782, 779, 364/2, 4. Směna pozemku na Oboře 5. Žádost p. Hájkové o odprodej části pozemku parc. č. 676/1 6. Schválení výsledků inventarizace majetku a […]

Veřejné zasedání zastupitelstva 11.12.2014

Dne 11.12.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce Lochovice.  Program : 1.    Zahájení – zpráva starosty 2.    Schválení členů finančního výboru 3.    Schválení členů kontrolního výboru 4.    Odvolání a jmenování členů školské rady 5.    Inventarizace majetku k 31.12.2014 6.    Schválení  rozpočtu na rok 2015 7.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy  s ČEZ […]

Návrh rozpočtu obce pro rok 2015

  Návrh rozpočtu na rok 2015 zde ke stažení   Daňové 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 2 300 000 Kč 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 70 000 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 300 000 Kč 1121 Daň z příjmů právnických osob 2.600 000 Kč 1211 Daň z […]

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce program: 1) úvod 2) slib zastupitelů 3) volba starosty 4) volba místostarosty 5) schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 6) jmenování předsedů finančního a kontrolního výboru 7) ustanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru 8) stanovení principu odměňování členů zastupitelstva 9) diskuse 10) usnesení kdy? pondělí 3.11.2014 od 18.00 hodin na sále […]

Výsledky voleb do obecních zastupitelstev

PRO LOCHOVICE SPOLEČNĚ ! 11 mandátů 81,72 % hlasů pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy 1. Ivan Komzák kandidátní listina: PRO LOCHOVICE SPOLEČNĚ ! pořadí na kandidátce: 1 50let, výpravčí SŽDC, Lochovice 401 2. Mgr. Jaroslav Křivánek kandidátní listina: PRO LOCHOVICE SPOLEČNĚ ! pořadí na kandidátce: 2 55let, ředitel příspěvkové organizace, Lochovice 320 3. Miroslava Hrubá kandidátní listina: PRO […]

Volby do zastupitelstev obcí – 2014

Podzimní komunální volby se uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října. Volební místnost je jako vždy v přísálí společenského domu v Lochovicích. Vstup ze dvora OÚ Lochovice. Výběr máte z nezávislých kandidátů bez politické příslušnosti a to konkrétně z uskupení PRO LOCHOVICE SPOLEČNĚ !   Kandidát Navrhující strana Politická příslušnost Povolání Bydliště poř. číslo […]